Koulutuspalvelut

Kouluttajamme ovat pitkän linjan ammattilaisia

TCK:n osaavat ammattilaiset myös kouluttavat turvallisuusasioissa.
Tarjoamme oppilaitoksille tuntiopettajia, arvioijia ja lupakorttikouluttajia.

Yrityksille räätälöimme koulutukset asiakkaan tarpeen mukaan.

Saat koulutuspalveluumme yhteyden

Lähetä viesti palvelukeskus@tck.fi tai soita meille

Turvallisuuskoulutus takaa toiminnan jatkuvuuden häiriötilanteessa

Turvallisuuskoulutuksella vahvistetaan organisaation kykyä toimia ilman häiriötä myös poikkeustilanteissa. Tällöin vaarassa saattaa olla yksittäisen työntekijän hyvinvointi, toiminnan jatkuvuus tai yrityksen maine.

Turvallisuuskoulutuksessa parannetaan henkilöstön käsitystä yrityksen turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä annetaan toimintamalleja omaan selviytymiseen poikkeavissa tilanteissa. Koulutukset toteutetaan asiakasyrityksen turvallisuuspolitiikan ja ohjeistuksen mukaisesti.

Räätälöityä koulutusta eri tilanteisiin

Koulutuksissa opitaan keinoja esimerkiksi aggressiivisen henkilön kohtaamiseen ja uhkaavien tilanteiden hallintaan. Nämä tilanteet liittyvät usein esimerkiksi asiakaskohtaamisiin, mutta yhtä lailla työpaikkaväkivalta voi kohdistua työntekijästä toiseen.  

Asiantuntijamme kouluttavat myös yleiseen matkustusturvallisuuteen liittyen sekä myös toimintaan kriisialueilla. Riskienhallinnan perusteet sekä kriisitilanteiden hallinta ja johtaminen ovat keskeisiä koulutuskokonaisuuksiamme.

Koulutusosaamiseemme kuuluu lisäksi tietoturvallisuusasiantuntijuus. Nykypäivänä organisaation on lähes mahdotonta toimia ilman toimivaa teknologiaa. Onkin tärkeää, että tietoturvaa pidetään aktiivisesti yllä, jotta yrityksen hallussaan pitämä tieto pysyy jatkossakin eheänä ja luottamuksellisena.

Jotta tulitöiden suorittaminen ei aiheuttaisi vaaraa tekijälleen, sivullisille tai ympäristölle, on tulityökortti pakollinen. Meidän kauttamme saat kattavan tulityökorttikoulutuksen alan asiantuntijoiden opastuksella.

Turvasumuttimen käyttökoulutuksessa osallistuja oppii käyttämään sumutinta paitsi tehokkaasti, myös oikein ja vastuullisesti. Koulutus sisältää teoria- ja käyttöharjoitusosuuden.

TC Kiinteistöturva Oy

Tc Kiinteistöturva

Laita Viestiä

palvelukeskus@tck.fi

Soita meille

09 3152 3333

Osaava ja palveleva TCK Oy